หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอนอวบ
อักษรล้านนา
นอฯรอวฯบ
เทียบอักษรไทย
[นอนอวบ]
ความหมาย

ก.นอนคร่อม - นอนลงในท่าคว่ำให้อยู่เหนือของอย่างใดอย่างหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนอวบ (นอฯรอวฯบ)