หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นมเผิ้ง
อักษรล้านนา
น฿มฯเผิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[นมเผิ้ง]
ความหมาย

น.นมผึ้ง - ของเหลวข้นสีขาว ที่ขับออกมาจากต่อมน้ำลายของผึ้งงาน ใช้เป็นอาหารของนางพญาผึ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นมเผิ้ง (น฿มฯเผิ้งฯ)