หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกแอ่น
อักษรล้านนา
น฿กฯแอ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[นกแอ่น]
ความหมาย

น.นกนางแอ่น/นกอีแอ่น - ตัวสีน้ำตาลหรือดำ ปลายปีกแหลม บินโฉบจับแมลงเป็นอาหาร มีหลายชนิด นกชนิดที่นำรังมารับประทานได้ ชาวบ้านมักเรียกชื่อต่างกันในแต่ละท้องถิ่นว่า นกแอ่น นกนางแอ่น นกแอ่นกินรัง ส่วนนกแอ่นที่ไม่กินรังมักเรียกว่า นกแอ่นขี้ควาย ปัจจุบันมีการสร้างคอนโดรังนกนางแอ่นในภาคใต้กันมาก เพื่อเก็บขาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกแอ่น (น฿กฯแอ่นฯ)