หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกแล
อักษรล้านนา
น฿กฯแล
เทียบอักษรไทย
[นกแล]
ความหมาย

น.นกแก้ว คนเมืองเรียก ''นกแล'' - มีหลายชนิด ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่มาก ประมาณ 19-100 ซ.ม. มีจะงอยปากสั้นหนางองุ้มเป็นตะขอหุ้มปากล่าง มีความคมและแข็งแรง หัวกลมโต ลำตัวเรียวยาว มีขนอุยปกคลุมหนาแน่น อยู่เป็นฝูง ทำรังและหากินบนต้นไม้ กินเมล็ดพืชและผลไม้ จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า นกแก้วขนาดใหญ่มีความเฉลียวฉลาดเทียบเท่ากับเด็กอายุ 4 ขวบ นิยมใช้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถฝึกหัดให้เลียนเสียงภาษาคนได้ และมีสีต่างๆ สวยงาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกแล (น฿กฯแล)