หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกเด้าดิน
อักษรล้านนา
น฿กฯเดั้าดิ
เทียบอักษรไทย
[นกเด้าดิน]
ความหมาย

น.นกอุ้มบาตร - ลำตัวด้านบนสีดำ ปีกมีแถบสีขาว ลำตัวด้านล่างสีขาว อกมีแถบสีดำคาด เดินจิกหาแมลงและหนอน พร้อมกระดกหงขึ้นลงตลอดเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเด้าดิน (น฿กฯเดั้าดิ)