หน้าหลัก
นกขอนไหล
น฿กฯขํอฯรไหลฯ
[นกขอนไหล]

น.นกกระทุง; นกตุ่งตุง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกขอนไหล (น฿กฯขํอฯรไหลฯ)