หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกก๋าแก๋
อักษรล้านนา
น฿กฯกาแก
เทียบอักษรไทย
[นกกาแก]
ความหมาย

น.นกพิราบ ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''นกก๋าแก๋'' - เป็นนกวงศ์เดียวกับนกเขา ตัวผู้มีรูปร่างใหญ่กว่าตัวเมีย นิสัยก้าวร้าว ทะเลาะกับตัวผู้ในฝูง แต่ไม่ทะเลาะกับตัวเมีย มักมีคู่ครองตัวเดียว เมื่อจับคู่กันแล้วจะไม่แยกจากกันตลอดชีวิต แม้ว่าคู่จะตายไปแล้วก็ไม่ยอมมีคู่ใหม่ หากินเมล็ดพืชบนดิน อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ตามอาคารบ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม ในเมือง ในสมัยโบราณใช้นกพิราบในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในทางสากล หมายถึง ''สันติภาพ'' นกพิราบเป็นที่รวมของเชื้อโรคต่างๆ ที่ติดต่อมาสู่คนได้ เช่น โรคสมองอักเสบ ปอดอักเสบ ท้องเสีย หรือแม้กระทั่งหมัดจากตัวนก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกก๋าแก๋ (น฿กฯกาแก)