หน้าหลัก
นกก้นปู้ด
น฿กฯก้฿นฯพูด
[นกก้นพูด]

น.นกกะปูด - ตัวสีดำ ปีกสีน้ำตาลแดง ปากแหลมหนา ลิ้นสีดำ ตาสีแดง ร้องเสียง "ปูด ๆ ๆ"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกก้นปู้ด (น฿กฯก้฿นฯพูด)