หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกก้นปู้ด
อักษรล้านนา
น฿กฯก้฿นฯพูด
เทียบอักษรไทย
[นกก้นพูด]
ความหมาย

น.นกกะปูด ภาษาถิ่นล้านนาเรียก ''นกก้นปู้ด''; - นกกะปูด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวเพรียวยาว ลักษณะคล้ายกา ยาวประมาณ 35 ซ.ม. หัว คอ และลำตัวสีดำ ปีกสั้นสีน้ำตาลแดง ขายาวสีดำ ปากแหลมหนา ลิ้นสีดำ ตาสีแดง นิ้วตีนและเล็บแข็งแรง หางยาว 15-25 ซ.ม. เสียงร้อง ''ปูด ๆ ๆ ๆ'' มักอาศัยอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ชายน้ำ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ ออกหากินตอนเช้าและตอนเย็น อาหารได้แก่ กบ เขียด หนู อึ่งอ่าง ปู ปลา เป็นต้น แต่อาหารที่ชอบที่สุดคือ งู ทำรังอยู่ตามพงหญ้ารกริมน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกก้นปู้ด (น฿กฯก้฿นฯพูด)