หน้าหลัก
ถ๋อดแถ๋ด
ถัอฯดแถัดฯ
[ถ็อดแถ็ด]

ก.กระถด,กระเถิบ,เขยิบ; ถะแหล๋ด,ถะแหล๋ดถะแหล,แถ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ๋อดแถ๋ด (ถัอฯดแถัดฯ)