หน้าหลัก
ถ๋ด
ถ฿ดฯ
[ถด]

ก.กระถด,ขยับ,เลื่อนไปเล็กน้อย; ถ๋อดแถ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ๋ด (ถ฿ดฯ)