หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ๋ด
อักษรล้านนา
ถ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ถด]
ความหมาย

ก.กระถด,ขยับ,เลื่อนไปเล็กน้อย; ถ็๋อดแถ็๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ๋ด (ถ฿ดฯ)