หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถะแหล๋ด
อักษรล้านนา
แถัๆลฯด
เทียบอักษรไทย
[ถะแหล็ด]
ความหมาย

ก.กระถด,กระ เถิบ,เขยิบ; ถ๋อดแถ๋ด,ถะแหล๋ดถะแหล,แถ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะแหล๋ด (แถัๆลฯด)