หน้าหลัก
ต๋าหี่
ตาหี่
[ตาหี่]

น.ตาหรี่; ต๋าหลี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าหี่ (ตาหี่)