หน้าหลัก
ต๋าว
ตาวฯ
[ตาว]

น.ต้นตาว - ปาล์มชนิดหนึ่ง คล้ายมะพร้าว ออกผลเป็นทะลาย เนื้อในเม็ดอ่อนเรียก ลูกชิด เมื่อต้มสุกแล้วใช้เชื่อมกินได้ ดู...ลูกชิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าว (ตาวฯ)