หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าว
อักษรล้านนา
ตาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาว]
ความหมาย

น.ต้นตาว - ปาล์มชนิดหนึ่ง คล้ายมะพร้าว ออกผลเป็นทะลาย เนื้อในเม็ดอ่อนเรียก ลูกชิด เมื่อต้มสุกแล้วใช้เชื่อมกินได้ ดู...ลูกชิด

ออกเสียงล้านนา
ลูกชิด
อักษรล้านนา
ลูกชิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ลูกชิด]
ความหมาย

น.ลูกชิด - เนื้อในเมล็ดอ่อนของต้นตาว: ผลของต้นตาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 ซ.ม. ออกเป็นทะลายขนาดใหญ่ แต่ละทะลายมีหลายพวง เนื้อในเมล็ดอ่อนเรียก ''ลูกชิด'' ใช้เชื่อมกิน มักใช้เป็นส่วนผสมของของหวาน เช่น รวมมิตร ไอศกรีม จะกินสดๆ หรือต้มก็ได้; ดู...บ่าต๋าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าว (ตาวฯ)