หน้าหลัก
ต๋ะ - ตะ
[ต]

ต (ต๋ะ) เป็นอักษรสูง เทียบตัว ต ออกเสียงเป็น ต๋Žะ ใช้เป็นพยัญชนะต้นและตัวสะกดในแม่กด และตัวตามในภาษาบาลี สันสกฤต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ะ - ตะ (ต)