หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊าวแขน
อักษรล้านนา
ท้าฯวฯแขนฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้าวแขน]
ความหมาย

ก.เท้าแขน - เอาแขนวางยันกับพื้นเพื่อรับน้ำหนักตัว; เต๊าแขนก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊าวแขน (ท้าฯวฯแขนฯ)