หน้าหลัก
ต้อดผ้าป่า
ทอฯดผ้าป่า
[ทอดผ้าป่า]

ก.ถวายผ้าแก่พระโดยพระมาซักเอาเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อดผ้าป่า (ทอฯดผ้าป่า)