หน้าหลัก
ต้อ
ทํอฯ
[ท่อ]

น.ท่อ - วัสดุกลวงใช้สำหรับให้ของแข็ง ของเหลว แก๊ส เช่น สายไฟฟ้า น้ำ ลม เป็นต้น สอดหรือเคลื่อนที่ผ่าน; แป๊บ ก็ว่า

ต้อ
ต้อ
ตํอฯ
[ต้อ]

ชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อ (ตํอฯ)