หน้าหลัก
ต้น๋ต๋าว
ต้฿นฯตาวฯ
[ต้นตาว]

น.ต้นตาว - ปาล์มชนิดหนึ่งคล้ายต้นมะพร้าว จั่นเป็นพวงห้อย ออกผลเป็นทะลาย เนื้อในเมล็ดอ่อนเรียก ลูกชิด ดู...ต๋าว

ต๋าว
ตาวฯ
[ตาว]

น.ต้นตาว - ปาล์มชนิดหนึ่ง คล้ายมะพร้าว ออกผลเป็นทะลาย เนื้อในเม็ดอ่อนเรียก ลูกชิด เมื่อต้มสุกแล้วใช้เชื่อมกินได้ ดู...ลูกชิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นต๋าว (ต้฿นฯตาวฯ)