หน้าหลัก
ตุ๊กข์ใจ๋
ทุก์ขฯไจ
[ทุกข์ใจ]

ว.ใจเป็นทุกข์,ลำบากใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊กข์ใจ๋ (ทุก์ขฯไจ)