หน้าหลัก
ตุงจั๋กเข๋บ
ทุงจักฯเขัปฯ
[ทุงจักเข็บ]

น.ธงตะขาบ - ธงชนิดหนึ่งทำด้วยการทอผ้ายาวเป็นพืด ใส่ซีกไม้ไผ่กั้นเป็นช่วงๆ เพื่อให้มองดูคล้ายตัวตะขาบ ปัจจุบันทำจากผ้าทั้งผืน แล้วเขียนหรือพิมพ์รูปตัวตะขาบทั้งสองด้านแขวนบนเสาไม้ไผ่ปักไว้ตามถนนใกล้วัดหรือในบริเวณวัดที่จะมีพิธีทำบุญทอดกฐิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุงจั๋กเข๋บ (ทุงจักฯเขัปฯ)