หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นเป๋นหอ
อักษรล้านนา
ตีนฯเปนฯหํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีนเปนหอ]
ความหมาย

น.เท้าเป็นโรคน้ำกัดเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นเป๋นหอ (ตีนฯเปนฯหํอฯ)