หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋กิ๋น
อักษรล้านนา
ตีกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีกิน]
ความหมาย

ก.ฉวยโอกาสเอาประโยชน์ที่ไม่ควรจะได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋กิ๋น (ตีกินฯ)