หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานเกิด
อักษรล้านนา
ทาฯนฯเกิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ทานเกิด]
ความหมาย

ก.ทานเกิด - พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย ทำให้เด็กที่เกิดมา มีการเจ็บป่วยออดๆแอดๆ โดยไม่รู้สาเหตุ ร่างกายซูบผอม มักร้องไห้ตอนกลางคืน เป็นต้น ซึ่งมักจะทำในช่วงเด็กอายุ ๓ - ๑๐ เดือน มีเครื่องเซ่นต่างๆ อาหารหวานคาว ดอกไม้ธูปเทียน วางอยู่กลางราชวัตรที่มีผ้าเหลืองหรือจีวรคลุม ล้อมด้วยด้ายสายสิญจน์ อุ้มเด็กนั่งในที่นั้น นิมนต์พระสงฆ์ ๔ รูป ยืนอยู่มุมละรูป สวดมนต์สะเดาะเคราะห์ เป็นการปัดรังควาน ขอร้องวิงวอน ''พ่อเกิดแม่เกิด'' อย่าได้มารบกวนเบียดเบียนเด็ก ทำให้เด็กอยู่ดีมีสุข; ดู...ป้อเกิดแม่เกิด

ออกเสียงล้านนา
ป้อเกิดแม่เกิด
อักษรล้านนา
พํอฯเกิดฯแม่เกิดฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อเกิดแม่เกิด]
ความหมาย

น.พ่อเกิดแม่เกิด - เป็นผีประจำตัวทารก เชื่อกันว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์เคยอยู่เมืองผีมาก่อน ที่เมืองผีก็มีพ่อแม่เช่นกัน เมื่อตายจากเมืองผีมาเกิดเมืองคน พ่อแม่ที่อยู่เมืองผีก็ยังมีความรัก ความผูกพัน จึงตามมาหาเด็กที่ยังเล็ก หวังจะได้เด็กกลับไปเป็นลูกของตนในเมืองผีอีก เมื่อเด็กเจ็บป่วยรักษาไม่หาย จึงเกิดมีพิธีส่งพ่อเกิดแม่่เกิดให้กลับไปเมืองผี ด้วยการ ''ตานเกิด'' เซ่นไหว้ อุทิศส่วนกุศล ขอร้องวิงวอนอย่ามารบกวนเบียดเบียนเด็กอีกเลย; ดู...ตานเกิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานเกิด (ทาฯนฯเกิดฯ)