หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ดเกื๋อ
อักษรล้านนา
ตัดฯเกิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ตัดเกลือ]
ความหมาย

ก.เติมเกลือลงไปเพียงเล็กน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดเกื๋อ (ตัดฯเกิลฯอฯอ)