หน้าหลัก
ตั๋ดเกื๋อ
ตัดฯเกิลฯอฯอ
[ตัดเกลือ]

ก.เติมเกลือลงไปเพียงเล็กน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดเกื๋อ (ตัดฯเกิลฯอฯอ)