หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๊บ
อักษรล้านนา
ทัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ทับ]
ความหมาย

น๑.กองทัพ,กองทหาร น๒. กระท่อมหรือ อาคารที่ใช้อยู่อาศัยชั่วคราว ก๑.ทับ - วางซ้อนกัน,วางข้างบน,วางเรียงกันอย่างมีระเบียบ ก๒.ปิดอย่างปิดประตูแต่ไม่ลงกลอน เรียก ตั๊บบ่าตู๋

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊บ (ทัปฯ)