หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดูเมื่อ
อักษรล้านนา
ดูเมิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ดูเมื่อ]
ความหมาย

ก.ทำนาย เช่น ทำนายโชควาสนา,ทำนายฝัน,ดูฤกษ์ยาม เป็นต้น; ตวายเมื่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูเมื่อ (ดูเมิ่อฯอ)