หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดูกก้าน
อักษรล้านนา
ดูกก้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ดูกก้าน]
ความหมาย

ก.ไม้ไผ่ผ่าเป็นกลีบเล็กประมาณนิ้วก้อย ยาวประมาณ ๑ วา ใช้เป็นโครงของตับใบพลวง(ต๋องตึง)หรือหญ้าคาที่ใช้มุงหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูกก้าน (ดูกก้านฯ)