หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดือ
อักษรล้านนา
ดื
เทียบอักษรไทย
[ดือ]
ความหมาย

น.สะดือ - ส่วนของร่างกาย อยู่ตรงกลางหน้าท้อง เป็นรอยบุ๋มเข้าไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดือ (ดื)