หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดึ๋กดั๋กหั๋กขำ
อักษรล้านนา
ดึกฯดักฯหักฯขำ
เทียบอักษรไทย
[ดึกดักหักขำ]
ความหมาย

ว.กรำอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน,ดักดาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดึ๋กดั๋กหั๋กขำ (ดึกฯดักฯหักฯขำ)