หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีนักแก
อักษรล้านนา
ดีนักฯแค
เทียบอักษรไทย
[ดีนักแค]
ความหมาย

ว.ดีมากจริงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีนักแก (ดีนักฯแค)