หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินดาก
อักษรล้านนา
ดิดากฯ
เทียบอักษรไทย
[ดินดาก]
ความหมาย

น.ดินดาน - ดินที่มีเนื้อเนียนละเอียดจับกันเป็นก้อนเหนียวๆ เป็นชั้นอยู่ใต้ผิวดินน้ำซึมผ่านได้ยาก ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก นิยมใช้ในการแบบหุ่น ปั้นภาชนะ ทำอิฐ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินดาก (ดิดากฯ)