หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำปั๋ง
อักษรล้านนา
ดำปัลฯง
เทียบอักษรไทย
[ดำปลัง]
ความหมาย

ว.สีดำอมม่วง อย่างสีของเมล็ดผักปลังสุกงอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำปั๋ง (ดำปัลฯง)