หน้าหลัก
ดำปั๋ง
ดำปัลฯง
[ดำปลัง]

ว.สีดำอมม่วง อย่างสีของเมล็ดผักปลังสุกงอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำปั๋ง (ดำปัลฯง)