หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำน้ำ
อักษรล้านนา
ดำนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำน้ำ]
ความหมาย

ก.ดำน้ำ - มุดลงไปในน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำน้ำ (ดำนาฯ)