หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาวง้อนไถ
อักษรล้านนา
ดาวฯง้อฯรไถ
เทียบอักษรไทย
[ดาวง้อนไถ]
ความหมาย

น.ดาวไถ - หนึ่งในดาวฤกษ์ ๓ ดวงที่โคจรรอบกันเอง ดาวไถ แต่ละชาติแต่ละภาษาอาจเรียกแตกต่างกันไป แต่คนไทยมองเห็นเป็นรูปไถ จึงเรียกเช่นนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาวง้อนไถ (ดาวฯง้อฯรไถ)