หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋บหน
อักษรล้านนา
ดัปฯห฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ดับหน]
ความหมาย

น.เดือนข้างแรมของเดือนคี่ ได้แก่เดือน ๑...๓...๕...ไปจนถึงเดือน ๑๑ มีเพียง ๑๔ วัน เรียกวันแรม ๑๔ ค่ำ ซึ่งเป็นวัน ดั๋บกู้ (ดับคู่) ของเดือน คี่ว่า ดั๋บหน; ดู...เดือนดั๋บ. ยกเว้นเดือน ๙ ของปีที่เป็นอธิกวารจะเป็นดับเต็ม คือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๙; ดู...อะทิกะวาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋บหน (ดัปฯห฿นฯ)