หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั้นดิน
อักษรล้านนา
ดั้นฯดินฯ
เทียบอักษรไทย
[ดั้นดิน]
ความหมาย

ก.ดำดิน,แทรกแผ่นดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั้นดิน (ดั้นฯดินฯ)