หน้าหลัก
ดั้นดิน
ดั้นดิน
ดั้นฯดินฯ
[ดั้นดิน]

ก.ดำดิน,แทรกแผ่นดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั้นดิน (ดั้นฯดินฯ)