หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดังหลัว
อักษรล้านนา
ดังฯ
เทียบอักษรไทย
[ดังหลัว]
ความหมาย

ก.ก่อไฟโดยใช้ดุ้นฟืน (หลัว) เป็นเชื้อเพลิง; ดู...หลัว

ออกเสียงล้านนา
หลัว
อักษรล้านนา
ห฿ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[หลัว]
ความหมาย

น.ฟืน,ท่อนฟืน - ท่อนไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดังหลัว (ดังฯ)