หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกอินโถ
อักษรล้านนา
ดอฯกอินฯโถ
เทียบอักษรไทย
[ดอกอินโถ]
ความหมาย

น.ดอกพู่ระหง - ภาษาถิ่นเหนือ(คำเมือง)เรียก ''ดอกอินโถ''; พู่ระหง ไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 2-3 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามากรอบๆต้น เปลือกของลำต้นมียางเหนียว ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่ โคนมน ปลายแหลม ขอบเป็นจักฟันเลื่อย ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกชั้นเดียว ห้อยคว่ำหน้าลง ดอกมีหลายสี ขอบกลีบหยักเว้าลึกเป็นแฉกๆ ห้อยลง เกสรตัวผู้จำนวนมาก สีเหลือง ก้านเกสรเชื่อมติดกันเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมีย เกสรเพศเมียมีปลายแยกเป็น 5 แฉก โผล่พ้นเกสรตัวผู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกอินโถ (ดอฯกอินฯโถ)