หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกบัวหลวง
อักษรล้านนา
ดอฯกบ฿วฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ดอกบัวหลวง]
ความหมาย

น.ดอกบัวหลวง - ไม้น้ำลำต้นเป็นหัว ใบเป็นใบเดี่ยวแผ่นกลมขอบเรียบ ก้านใบและก้านดอกแข็งมีตุ่มหนาม ชูใบและดอกขึ้นพ้นผิวน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกบัวหลวง (ดอฯกบ฿วฯหลฯวฯง)