หน้าหลัก
ดอกบัวหลวง
ดอฯกบ฿วฯหลฯวฯง
[ดอกบัวหลวง]

น.ดอกบัวหลวง - ไม้น้ำลำต้นเป็นหัว ใบเป็นใบเดี่ยวแผ่นกลมขอบเรียบ ก้านใบและก้านดอกแข็งมีตุ่มหนาม ชูใบและดอกขึ้นพ้นผิวน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกบัวหลวง (ดอฯกบ฿วฯหลฯวฯง)