หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกต๋ายเหิน
อักษรล้านนา
ดอฯกตายฯเหินฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกตายเหิน]
ความหมาย

น.ดอกมหาหงส์/หางหงส์ - ไม้ล้มลุกลำต้นอยู่ใต้ดิน ใบรูปหอกแกมขอขขนาน ยาว ๓๐-๕๐ เซนติเมตร ใบผิวเกลี้ยงเป็นมัน หลังใบมีขนนุ่มบางๆ ส่วนของก้านใบห่อเป็นลำชูขึ้นมาเหนือพื้นดินเป็นกอหลายลำ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกต๋ายเหิน (ดอฯกตายฯเหินฯ)