หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกจ๋ำปี๋
อักษรล้านนา
ดอฯกจำปี
เทียบอักษรไทย
[ดอกจำปี]
ความหมาย

น.ดอกจำปี ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''ดอกจ๋ำปี๋'': จำปี หรือ จ๋ำปี๋ -ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร เรือนยอดรูปกรวยทึบ ใบรูปรี ปลายแหลม ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ สีขาวนวล กลีบดอกยาวรีคล้ายดอกจำปา แต่กลีบเล็กและหนากว่า มี 8-12 กลีบ ยาว 4-6 ซ.ม. กลิ่นหอมเย็น ออกดอกเกือบตลอดปี; ดอกจุ๋มปี๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกจ๋ำปี๋ (ดอฯกจำปี)