หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกจอก
อักษรล้านนา
ดอฯกจอฯก
เทียบอักษรไทย
[ดอกจอก]
ความหมาย

น๑.ดอกจอก - ไม้น้ำ ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวไม่มีก้าน แผ่นใบแผ่กว้างและอวบพอง แผ่นใบหยักลอนเป็นคลื่น รากแตกเป็นกระจุกทางด้านล่าง ลำต้นแบบขนานไหลทอดไปตามผิวน้ำ น๒.ดอกจอก - สามสิบกลีบ พังผืดกระเพาะอาหารหยาบของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ข้างในเป็นกลีบ เช่น วัว ควาย ล้านนาเรียก คันนา ดู...คันนา

ออกเสียงล้านนา
คันนา
อักษรล้านนา
ฅันฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ฅันนา]
ความหมาย

น๑.ดินที่ยกขึ้นเป็นขอบกระทงนา. น๒.ดอกจอก - พังผืดกระเพาะอาหารหยาบของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว ควาย ข้างในเป็นกลีบ, ดู...ดอกจอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกจอก (ดอฯกจอฯก)