หน้าหลัก
ซํ่าปึ๊กซํ่าปั๊ก
[ซ่ำพึกซ่ำพัก]

ก.เดินจ้ำอ้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ่าปึ๊กซํ่าปั๊ก ()