หน้าหลัก
ซฺว้าง
ซ้วฯางฯ
[ซว้าง]

ว.ยาวมาก,ยาวเรียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซฺว้าง (ซ้วฯางฯ)