หน้าหลัก
ซฺวัด
ซัวฯด
[ซวัด]

ก.สลัด,ตระหวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซฺวัด (ซัวฯด)