หน้าหลัก
ซฺวะ
ซวฯะ
[ซวะ]

ก.ชำระ - ชะล้าง,ล้างให้สะอาด เช่น ซวะเนื้อซวะตั๋ว - ชำระร่างกาย; ซวะล้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซฺวะ (ซวฯะ)