หน้าหลัก
ซื้อ
[ซื้อ]

ก.เอาเงินแลกกับสิ่งของที่ต้องการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซื้อ ()