หน้าหลัก
ซอกซอนหา
ซอฯก
[ซอกซอนหา]

ก.แสวงหาทุกแห่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอกซอนหา (ซอฯก)