หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดเข้าแลง
อักษรล้านนา
จ฿ดฯเขั้าแลงฯ
เทียบอักษรไทย
[จดเข้าแลง]
ความหมาย

ก.(ปาก) กินข้าวมื้อเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดเข้าแลง (จ฿ดฯเขั้าแลงฯ)