หน้าหลัก
จ๋กป๋ก
จ฿กฯป฿กฯ
[จกปก]

ก.นั่งตัวตรง,ตั้งตรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กป๋ก (จ฿กฯป฿กฯ)